SyM bvba heeft slechts één doel voor ogen: u helpen de juiste beslissingen te nemen en uw bedrijf te doen groeien, ook op moeilijke momenten.

Nieuwe opdracht voor SyM

Vanaf 1 Januari heeft Chris Sybesma, Managing Director bij SyM een nieuwe opdracht aanvaard bij Beobank. Hij neemt de rol op als Project facilitator, in verband met de vervanging van de legacy informatica systemen bij Beobank/BKCP door het internationaal platform van haar moeder huis Crédit Mutuel. Read more»

Zelfbedruipende kunst en open university of diversity

Verschillende instanties steigeren omdat ze het met minder steun van vadertje staat moeten stellen. Ze zouden een voorbeeld moeten nemen aan Koen Van Mechelen die oa voor cosmopolitan chicken project niet afhankelijk is van de staat, maar het volledig zelf financiert door zijn kunst te verkopen. Ook zijn kunst is niet gesubsidiëerd. Read more»

Sociale media, hoe je bedrijfscommunicatie efficiënter maken?

SyM is voorzitter van de Corporate Working Tables bij La Tournette. Deze Corporate Working Tables laten ondernemers en bedrijfsleiders toe gedachten en ideëen uit te wisselen terwijl ze debateren over strategische thema’s. Op 31/3/2014 is het thema: bedrijfscommunicatie en sociale media. Sociale media bieden de gelegenheid de klassieke bedrijfscommunicatie te vervangen of op zijn minst te vervolledigen en dit met toegevoegde waarde. Dit staat buiten kijf voor BtoC communicatie, het kan echter ook een realiteit […] Read more»

Lieve Meurant wordt CEO van Moeyersons.

SyM verleent Moeyersons advies sinds 2007. Nu heeft de 2e generatie van de familie Moeyersons aan Lieve Meurant gevraagd om de algemene leiding van het bedrijf op zich te nemen. Zij heeft dit aanvaard en wordt ook lid van de raad van bestuur. De raad van bestuur is nu samengesteld ui Veerle Moeyersons, Raf Moeyersons en Lieve Meurant. Ze zal dit combineren met de dienstverlenende activiteiten van SyM bvba.     Read more»

SyM begeleidt Moeyersons bij de ERP implementatie

Moeyersons is een constructiebedrijf dat de kastopbouw maakt voor vrachtwagens, zowel voor bedrijven die een tijdelijke werkplek op locatie nodig hebben, als voor bedrijven met eigen regionale distributieactiviteiten. Voor de keuze en implementatie van een nieuw ERP softwarepakket doet Moeyersons beroep op de projectmanagement kwaliteiten van SyM. Chris Sybesma neemt dit project ter harte. Read more»

SyM zorgt voor de financiële integratie van Lorang SAS

Na succesvolle begeleidingen van andere financiële change management projecten binnen de NYK Logistics groep, zal SyM nu ook de financiële integratie ondersteunen van het nieuw verworven Franse transportbedrijf Lorang SAS. Bij het bekomen van dit mandaat, speelt niet alleen de financiële ervaring een rol, maar ook het vertrouwd zijn met het omgaan met verschillende culturen en de drietaligheid. Read more»

SyM helpt Moeyersons haar business te ontwikkelen

SyM komt met Moeyersons overeen een set rapporteringstools te ontwikkelen en te implementeren, zodat Moeyersons maandelijks haar business kan monitoren. Bovendien zal SyM ook op basis van deze rapporten algemeen financieel advies verstrekken en advies over goed bestuur. Kortom hier kan SyM ten volle haar rol van part-time financieel directeur spelen. Read more»

SyM haalt meteen een eerste opdracht binnen.

SyM haalt meteen een eerste opdracht binnen: integratie van Mondia Charleroi in de NYK Logistics groep. NYK Logistics Belgium heeft enkele Mondia bedrijven overgenomen van de Rijn Schelde Mondia groep. Mondia Charleroi is een internationaal transport bedrijf, gespecialiseerd in vervoer over de weg tussen België en Frankrijk. Mondia Logistics verstrekt logistieke dienstverlening, met inbound logistics voor Caterpillar. De integratie houdt o.a. in dat deze operationele Waalse entiteiten hun financiële informatie tijdig bezorgen aan de Vlaamse […] Read more»

Lieve Meurant en Chris Sybesma richten SyM bvba op

Na jarenlang actief te zijn geweest als Financieel Directeur bij diverse KMO’s, beslist Lieve Meurant om samen met Chris Sybesma SyM op te richten. Het businessmodel van SyM is part-time financieel directeur te zijn voor KMO’s. Inderdaad KMO’s doen beroep op een boekhouder/fiscale raadgever om ervoor te zorgen dat hun financiële en fiscale verplichtingen in orde zijn. Dit is een belangrijke taak, maar verschaft de zaakvoerder niet echt tijdig de financiële hulpmiddelen om te weten […] Read more»